O slavnostech

Slavnosti města Šumperka se od roku 1998 konají pravidelně na začátku měsíce června, aby připomněly jednu z největších událostí v dějinách města Šumperka - tzv. Šumperský sněm z roku 1490, oslavily Mezinárodní den dětí a otevřely letní turistickou sezonu v Šumperku. Od roku 2018 jsou Slavnosti města Šumperka certifikovaným zážitjem JESENÍKY originální produkt®.

Na přelomu 60. a 70. let 15. století v důsledku smrti českého krále Jiřího z Poděbrad a křižackého tažení uherského krále Matyáše Korvína, jenž se prohlásil vzdorokrálem proti Jiříkově nástupci Vladislavu II. Jagellonskému, došlo k rozvrácení zemí Koruny české - Moravu, Slezsko a obojí Lužice ovládl Matyáš Korvín. 

Po jeho smrti na jaře roku 1490 Morava, Slezsko a Lužice váhaly, zda se vrátit pod Korunu českou, nebo zůstat součástí Uher. 4. června 1490 Jiří Tunkl, majitel šumperského zboží, poskytl svůj zámek ke konání sjezdu čelních představitelů Markrabství moravského a zástupců Slezska, aby mohli rokovat a jednat nad dalším osudem těchto zemí. Tento sjezd napomohl v této složité situaci země Koruny české sjednotit i přes skutečnost, že se diplomatickou cestou stal uherským králem český král Vladislav II. Jagellonský.

Slavnosti města Šumperka každoročně tuto významnou událost vrací do povědomí obyvatel i návštěvníků Šumperka. Na jeden sobotní den se sady 1. máje proměňují v historické tábořiště rytířů a zbrojnošů. Na hlavní scéně se odehrává program s historickou tématikou, na okolních scénách lze najít rytířská ležení a stany s možnost vyzkoušet si chladné zbraně a brnění, zúčastnit se patera dovednostních her o zajímavé ceny, nebo se jen tak vydovádět na skákacím hradu, trampolínách a kolotočích. Celý program je určen jak pro děti, tak i celé rodiny. K dispozici je bohaté občerstvení, dobový jarmark s rukodělnými výrobky, k vyzkoušení na vlastní kůži třeba i kovářské řemeslo. V pozdějích odpoledních hodinách vystoupí hudební kapela ze Šumperka, následovat bude velký průvod městem k radnici a zpět do parku, slavnostní ceremonie a na závěr výpravný tematický ohňostroj.

Od roku 2017 sobotnímu hlavnímu dni Slavností předchází čtvrteční večer s open-air divadlem a páteční den dětí s vystoupeními šumperských tanečních a pohybových kroužků a spolků a s večerní hudební produkcí regionálních kapel.

Nedílnou součástí Slavností jsou i dobové jarmarky a hlavně jarmark certifikovaných výrobků JESENÍKY originální produkt®. V květnu 2018 se Slavnosti města Šumperka získaly také tento prestižní certifikát v kategorii Zážitky.

Slavnosti města Šumperka jsou pořádány městem Šumperkem ve spolupráci se Společností pro zachování kulturního dědictví historie a romantiky, Střediskem volného času Doris Šumperk, Divadlem Šumperk, MAS Horní Pomoraví a dalšími.

Podrobnější informace k historické události tzv. Šumperskému sněmu najdete buď v článku historika Drahomíra Polácha (ke stažení níže) nebo v textu historika Zdeňka Doubravského na stránkách Vlastivědného muzea v Šumperku.

Slavnosti města Šumperka

21. ročník Slavností se blíží

Tradiční městské dny se blíží – již za tři měsíce jsou tu!

více informací

Slavnosti jesenickým originálním produktem

23. května 2018 byly Slavnosti města Šumperka certifikovány jako JESENÍKY® oroginální produkt.

více informací

Slavnosti letos podvacáté

Zanedlouho začne třídenní maraton oslav města Šumperka. Letošní ročník je jubilejním dvacátým.

více informací

Program dětských vystoupení

MŠ Veselá školka, Tornádo Šumperk, KK SANY Dance Šumperk, Angel's Tribe a další se představí v sobotu 3. června.

více informací