1. - 3. června 2023Pavlínin dvůr • Sady 1. máje
Menu

O slavnostech

Slavnosti města Šumperka se od roku 1998 konají pravidelně na začátku měsíce června, aby připomněly jednu z největších událostí v dějinách města Šumperka - tzv. Šumperský sněm z roku 1490, oslavily Mezinárodní den dětí a otevřely letní turistickou sezonu v Šumperku. Od roku 2018 jsou Slavnosti města Šumperka certifikovaným zážitkem JESENÍKY originální produkt®. 

 

Z historie…

Na přelomu 60. a 70. let 15. století v důsledku smrti českého krále Jiřího z Poděbrad a křižáckého tažení uherského krále Matyáše Korvína, jenž se prohlásil vzdorokrálem proti Jiříkově nástupci Vladislavu II. Jagellonskému, došlo k rozvrácení zemí Koruny české – Moravu, Slezsko a obojí Lužice ovládl Matyáš Korvín. 

Po jeho smrti na jaře roku 1490 Morava, Slezsko a Lužice váhaly, zda se vrátit pod Korunu českou, nebo zůstat součástí Uher. 4. června 1490 Jiří Tunkl, majitel šumperského zboží, poskytl svůj zámek ke konání sjezdu čelních představitelů Markrabství moravského a zástupců Slezska, aby mohli rokovat a jednat nad dalším osudem těchto zemí. Tento sjezd napomohl v této složité situaci země Koruny české sjednotit i přes skutečnost, že se diplomatickou cestou stal uherským králem český král Vladislav II. Jagellonský.

Slavnosti města Šumperka každoročně tuto významnou událost vrací do povědomí obyvatel i návštěvníků Šumperka.

 

… do současnosti

Od roku 2017 Slavnosti města Šumperka pokrývají tři dny. Čtvrtek patří open-air divadelním představením, které připravují herci ze šumperského divadelního souboru. Páteční večer připravuje Dům kultury Šumperk a můžete se těšit na pestrou hudební produkci nejen regionálních kapel.

V sobotu se sady 1. máje na jeden den proměňují v historické tábořiště rytířů a zbrojnošů. Na zahajovací průvod centrem města navazují dopoledním programem svými vystoupeními šumperské taneční a pohybové kroužky a spolky. Po nich se na hlavní scéně odehrává program s historickou tématikou, na okolních scénách lze najít rytířská ležení a stany s možnost vyzkoušet si chladné zbraně a brnění, zúčastnit se patera dovednostních her o zajímavé ceny, nebo se jen tak vydovádět na skákacím hradu, trampolínách a kolotočích. Celý program je určen jak pro děti, tak i celé rodiny. K dispozici je bohaté občerstvení, dobový jarmark s rukodělnými výrobky, k vyzkoušení na vlastní kůži třeba i kovářské řemeslo. Se soumrakem bude následovat velký průvod městem k radnici a zpět do parku, slavnostní ceremonie a na závěr ohňová show.

Nedílnou součástí Slavností jsou i dobové jarmarky, mezi nimi i jarmark certifikovaných výrobků JESENÍKY originální produkt®. V květnu 2018 Slavnosti města Šumperka získaly také tento prestižní certifikát v kategorii Zážitky.

V posledním "předcovidovém" ročníku v roce 2019 zavítala do Šumperka známá rocková skupina Wohnout. Součástí městských oslav v roce 2019 se stal i běžecký závod ŠumpeRUN, jehož první ročník se uskutečnil 2. června 2019. V následujících dvou letech byly městské oslavy ze známých důvodů zrušeny. Běžecký závod ŠumpeRUN se pak natrvalo usadil v září. Aby se ale na Slavnosti nezapomnělo, 28. září 2021 proběhla unikátní Svatováclavská slavnost v duchu Slavností na počest svátku sv. Václava. Od roku 2022 již Slavnosti probíhají opět v původním třídenním režimu.

Slavnosti města Šumperka jsou pořádány městem Šumperkem ve spolupráci se Spolkem pro zachování kulturního dědictví historie a romantiky, Střediskem volného času Doris Šumperk, Divadlem Šumperk, Domem kultury Šumperk, MAS Horní Pomoraví a dalšími.

Podrobnější informace k historické události tzv. Šumperskému sněmu najdete v článku historika Drahomíra Polácha (ke stažení níže).