1. - 3. června 2023Pavlínin dvůr • Sady 1. máje
Menu

O Slavnostech města Šumperka

22. ročník historických oslav, které se konají jako připomínka nejvýznamnější události v dějinách města Šumperka - sjezdu čelních představitelů Markrabství moravského a zástupců slezských knížectví, který se v bývalém šumperském zámku uskutečnil 4. června 1490.

Tento sněm napomohl k sjednocení zemí Koruny české rozvrácených česko-uherskými válkami.