O slavnostech

Na přelomu 60. a 70. let 15. století v důsledku smrti českého krále Jiřího z Poděbrad a křižackého tažení uherského krále Matyáše Korvína, jenž se prohlásil vzdorokrálem proti Jiříkově nástupci Vladislavu II. Jagellonskému, došlo k rozvrácení zemí Koruny české - Moravu, Slezsko a obojí Lužice ovládl Matyáš Korvín. 

Po jeho smrti na jaře roku 1490 Morava, Slezsko a Lužice váhaly, zda se vrátit pod Korunu českou, nebo zůstat součástí Uher. 4. června 1490 Jiří Tunkl, majitel šumperského zboží, poskytl svůj zámek ke konání sjezdu čelních představitelů Markrabství moravského a zástupců Slezska, aby mohli rokovat a jednat nad dalším osudem těchto zemí. Tento sjezd napomohl v této složité situaci země Koruny české sjednotit i přes skutečnost, že se diplomatickou cestou stal uherským králem český král Vladislav II. Jagellonský.

Slavnosti města Šumperka každoročně tuto významnou událost vrací do povědomí obyvatel i návštěvníků Šumperka. Na jeden sobotní den se sady 1. máje proměňují v historické tábořiště rytířů a zbrojnošů. Na hlavní scéně se odehrává program s historickou tématikou, na okolních scénách lze najít rytířská ležení a stany s možnost vyzkoušet si chladné zbraně a brnění, zúčastnit se patera dovednostních her o zajímavé ceny, zhlédnout vystoupení šumperských tanečních a pohybových kroužků a spolků, nebo se jen tak vydovádět na skákacím hradu, trampolínách a kolotočích. Celý program je určen jak pro děti, tak i celé rodiny. K dispozici je bohaté občerstvení, dobový jarmark s rukodělnými výrobky, k vyzkoušení na vlastní kůži třeba i kovářské řemeslo. 

V pozdějích odpoledních hodinách vystoupí hudební kapela ze Šumperka, následovat bude velký průvod městem k radnici a zpět do parku, slavnostní ceremonie a na závěr výpravný tematický ohňostroj.

Slavnosti města Šumperka jsou pořádány městem Šumperkem ve spolupráci se Společností pro zachování kulturního dědictví historie a romantiky, Střediskem volného času Doris Šumperk, Divadlem Šumperk, s. r. o., a dalšími.

Podrobnější informace k historické události tzv. Šumperskému sněmu najdete buď v článku historika Drahomíra Polácha (ke stažení níže) nebo v textu historika Zdeňka Doubravského na stránkách Vlastivědného muzea v Šumperku.

Slavnosti města Šumperka

Program dětských vystoupení

MŠ Veselá školka, Tornádo Šumperk, KK SANY Dance Šumperk, Angel's Tribe a další se představí v sobotu 3. června.

více informací

Máme vylosováno!

Výsledky vědomostní soutěže se Slavnostmi města Šumperka 2017.

více informací

Lineup!

Jak to v pátek bude?

více informací

Je libo soutěž?

Zodpovězte tři jednoduché otázky a vyhrajte!

více informací